DİSK Genel Başkanı “12 Eylül’de hedeflendiği gibi tek sesli bir rejim inşa edilmiştir”

0 567
image_pdf

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 12 Eylül darbesinin 38. yılında açıklama yayımlayarak Türkiye’de tek sesli bir rejim kurulduğunu, hâlâ devam eden 12 Eylül rejimine karşı DİSK’in tarihinden aldığı güç ve cüretle direneceğini belirtti

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 12 Eylül darbesinin 38. yılında basın açıklaması yayımladı. Çerkezoğlu, neoliberal düzenin Türkiye’de inşası için emperyalizmin desteğiyle yapılan 12 Eylül darbesinin Türkiye toplumuna hâlâ ağır bedeller ödetmeye ve tahribatlar yaratmaya devam ettiğini belirtti.

Çerkezoğlu, darbenin amacının işçi sınıfının örgütlü gücünü, direncini, siyasi temsilini ortadan kaldırmak, yurttaşların demokratik katılımının önünde baraj dikmek, toplumun tüm farklı renklerin yok etmek olduğunu belirterek “Darbecilerin bu politikaları bugün de devam ediyor ve ülkemizin geleceğini yok ediyor” dedi.

“Konfederasyonumuz tarihinden aldığı güç ve cüretle direnecektir!”

Açıklamanın devamı ise şöyle:

Tam da 12 Eylül’de hedeflendiği gibi, hak aramanın, itiraz etmenin olanaksızlaştırıldığı, muhalefetin “milli güvenlik sorunu” sayıldığı tek sesli bir rejim inşa edilmiştir.

Parlamentonun işlevsizleştirildiği; muhalefeti ezmeyi temel amaç haline getiren bir yargı sistemiyle hukukun ayaklar altına alındığı; seçilmişlerin yerine atanmışların getirildiği; gazetelerin, radyoların, televizyonların susturulduğu, hizaya sokulduğu; başta grev hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanımının fiilen engellendiği; toplumun tamamen susturulmak istendiği bir rejim açıktır ki 12 Eylül darbecilerinin hayaliydi.

Bugüne kadar darbelerin ve her türlü dikta girişiminin karşısında demokrasi, sosyal hukuk devleti, emek, barış ve laiklik talepleriyle çıkan DİSK, tüzüğünde yer alan “sınıfının onursal görevi olarak, faşizme, cuntacılığa, oligarşiye, baskıya, zulme ve işkenceci tüm rejim ve dikta yönetimlerine karşı mücadele etme” görevinin bilincindedir.

12 Eylül 1980’de en büyük saldırıya uğrayan, yöneticileri idamla yargılanan, üyeleri tutuklanan Konfederasyonumuz, 38’inci yılında hâlâ devam etmekte olan 12 Eylül düzenine, tarihinden aldığı güç ve cüretle direnecektir!

 

image_pdf
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.