DİSK Yönetimi İşçi Sınıfına İhanet İçindedir

0 96
image_pdf
TARİH BİLİNÇLİ HAİNLERİ AFFETMEZ!

Ülkemizde her türlü Doğa olayı (sel, Deprem vs.)  ekonomik ve toplumsal olaylar ‘‘Kriz Yönetimi” ya da  ‘‘Risk Yönetimi’’ kapsamında degerlendirilmektedir. “ulusal güvenliği” ve “devletin bekasını” tehdit eder içerik ve nitelikteki herhangi bir iş yavaşlatma eylemi,  fabrika işgali, grev, genel grev, gezi ayaklanması ya da 6-7 Ekim olayları. İçişleri bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD kapsamında degerlendirilir. Ve oluşacak her türlü risk ve tehdit’e karşı tedbirler devreye sokulur. Soysuz’un DİSK yönetimi ile yaptığı basın açıklamasında “Tam bir seferberlik halindeyiz ve bu seferberlik halini uzunca bir süre devam ettirmek durumundayız” sözleri ile  soysuz süleyman, resmi ve gayri-resmi, militarist ve sivil faşist aygıtı işçi sınıfına ve emekçi halka karşı seferber edeceğini duyurmuştu.

İşte bu protokolün altına (“TOPLUMDA RİSKLERİ AZALTMA VE ÖNLEME PROTOKOLÜ”) DİSK yönetimi 22 Nisan 2021 tarihinde imza atarak İşçi sınıfına ve Emekçi halka karşı faşist terör estiren soysuz ve çetesi ile resmen suç ortaklığı yapmıştır. Üstelik bu protokol 22 Nisan 2021 yılında Kadıköy’de 1 Mayıs’a çağrı eylemine polis saldırısının gerçekleştiği bir günde imzalanmıştır.

İçişleri bakanlığına oturduğundan beri tüm 1 Mayısları yasaklayan Soysuz Süleyman ile neyin altına imza attığınız protokolün adında gayet açık bir şekilde yazılmıştır. İşçi ve halk düşmanı soysuz Süleyman ile birlik olup bu protokolün altına imza atan Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yönetimi işçi sınıfına ihanetin bataklığı içindedir. Soysuz Süleyman’ın sofrasında oturan Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yönetimi işçi sınıfını tekelci burjuvaziye peşkeş çekme karşılığında aldıkları paralarla ve işçilerin gırtlağından çaldıkları ile beslenen sendika ağası asalaklardır.

Bu protokol 9 Kasım 2005 te Şemdinli Umut kitabevine yönelik bombalı saldırı sonrası EMASYA adı verilen protokolün devamıdır. Faşist terörün devlet eliyle örgütlenmesinin gayri-nizami adı olan kontr gerilla o tarihlerde halkın çabası ile suç üstü yakalanmış ve deşifre edilmişti. “TOPLUMDA RİSKLERİ AZALTMA VE ÖNLEME PROTOKOLÜ” ise, işçi sınıfı ve emekçi halkın her türlü hak, özgürlük ve direnişinin faşist devlet terörü ile bastırılmasını amaçlayan bir protokoldür ve EMASYA‘nın devamıdır.

Kendilerindekilerden öncekiler gibi Vatanı parsel, parsel ABD/NATO’ya peşkeş çekmeye devam edeceğini taahüt eden Kılıçdaroğlu ise “Biz NATO’yu sadece bir savunma aracı, kurumu olarak da görmüyoruz. NATO artık bugün 21’inci yüzyılda aynı zamanda demokrasinin de bir güvencesi. NATO’ya karşı olmanın bir anlamı yok.” ifadelerini kullanarak halihazırda ABD/NATO işbirlikçisi olduğunu ilan etmiştir. DİSK ve ihanet içindeki yönetimi ise CHP’nin arkabahçesi bir sarı sendikadır. Ve tarih bilinçli hainleri affetmez. Türkiye proletaryasının tarihsel tecrübesi ve direniş geleneği kulaç attığınız o bataklığa sizi gömecek iradeye sahiptir. İşte bu nedenle İşçi sınıfının ve emekçi halkın kurtuluşu TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE‘den geçmektedir. Bunun yolu DEVRİMDİR.

İşçi sınıfının hafızası olan sınıf bilinçli proleterler bu gerçekleri ve DİSK yönetiminin bu ihanetini teşhir etmek ve bunu hesabını sormakla mükelleftirler.

Yaşasın 1 Mayıs!

1 Mayıs’ta Taksime!

Taksim Direniş Maltepe Teslimiyettir!

HALKIN DEVRİMCİ GÜÇLERİ

image_pdf
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.