TÜİK açıkladı: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az

0 294
image_pdf

TÜİK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde “İstatistiklerle Kadın 2018” raporunu açıkladı. Rapora göre, kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az. Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı erkeklerde yüzde 65.6 iken kadınlarda ise yüzde 28.9. Kadınlar yüzde 56.1 ile en fazla hizmet sektöründe istihdam ediliyor

TÜİK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde “İstatistiklerle Kadın 2018” raporunu açıkladı. Rapora göre erkeklerle kadınlar arasındaki eşitsizlik oldukça fazla. Buna göre, Türkiye’de 2017 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 89,5’i bulurken, bu oran erkeklerde yüzde 95,5, kadınlarda ise yüzde 83,6 olarak tespit edildi.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2017 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 47,1 olarak belirlenirken, bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 28,9 seviyesinde gerçekleşti.

Kadın istihdamı en fazla hizmet sektöründe

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, 2017 yılında cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı incelendiğinde, tarım sektöründe toplam istihdam oranı yüzde 19,4, erkek istihdam oranı yüzde 15,4, kadın istihdam oranı ise yüzde 28,3 olarak tespit edildi.

Sanayi sektöründe toplam istihdam oranı yüzde 26,5, erkek istihdam oranı yüzde 31,4, kadın istihdam oranı ise yüzde 15,6 oldu. Hizmet sektöründe ise toplam istihdam oranı yüzde 54,1’i bulurken, bu oran erkeklerde yüzde 53,2, kadınlarda yüzde 56,1 olarak belirlendi.

İş ve aile yaşamının uyumu, 2018 araştırması sonuçlarına göre, istihdamda olan 18-64 yaş grubundaki bireylerin yüzde 46,9’unun bakım sorumluluğu bulunurken bu oran erkeklerde yüzde 48,1, kadınlarda ise yüzde 44,2 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, işgücüne dahil olmayanların yüzde 38,7’sinin bakım sorumluluğu bulunurken erkeklerde bu oran yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 45,9 oldu.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 2018 yılında ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlardan çalışma saatleri içerisinde kişisel veya ailevi konularla ilgilenmek için bir veya iki saat izin almada sorun yaşayanların oranı yüzde 9,2 iken bu oran erkeklerde yüzde 8,8, kadınlarda yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

Cinsiyet eşitliği yalnızca ilköğretimde

Türkiye’de 2017 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 89,5 iken bu oran erkeklerde yüzde 95,5, kadınlarda ise yüzde 83,6 oldu.

Cinsiyet eşitliği ise sadece ilköğretimde sağlanabildi. Cinsiyet eşitliği endeks değeri, 1’e eşit ise kız ve erkek çocukları arasında eşitlik bulunduğu anlamına gelir. 2017 yılında ilköğretim öğrencisi cinsiyet eşitliği endeksi 1,009, ortaöğretim ve yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksleri ise 0,933 oldu. Ortaöğretim ve yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksi 2016 yılında sırasıyla 0,943 ve 0,964 idi.

Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az

Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranına bakıldığında da kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15,9, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27,7, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34,3, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 42,6, yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 72,7 olarak belirlendi.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 47,1. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 28,9 oldu. Yine kadınlardaki genç işsizlik oranı da erkeklere göre yüzde 8,3 daha fazla. Şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında yüzde 14,4 iken 2017 yılında küçük bir artışla yüzde 17,3 oldu.

Boşanma istatistiklerine göre; 2018 yılında kaba boşanma hızının en yüksek olduğu ilk 3 il İzmir, Muğla ve Antalya oldu. En düşük olduğu iller ise Hakkari, Şırnak ve Siirt. 2017 yılı Nisan ile 2018 yılı Mart aylarını kapsayan 12 aylık dönemde 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı yüzde 71,9 oldu.  Bu oran, erkeklerde yüzde 79,2 iken kadınlarda yüzde 64,7.

image_pdf
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.