Kocaeli İSİG Meclisi’nden iş cinayetlerine karşı eylem

0 240
image_pdf

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, İzmit Belediye İş Hanı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. DİSK, KESK, TMMOB, TTB, HDP, EMEP, ÖDP, Halkevleri, Kocaeli Dayanışma Akademisi ve Kocaeli Dersimliler Derneği’nin destek verdiği açıklamada Kocaeli İSİG Meclisi adına konuşan İş Güvenliği Uzmanı Gizem Güzel, “Sadece son 5 yıl içinde ilimizde en az 360 insanımızı iş cinayetlerine kurban verdik. 2018 yılında ülke genelinde iş cinayetlerinde en fazla ölümün yaşandığı ikinci il Kocaeli olmuştur. Nüfusa oranlandığında ise Aydın ve Manisa’dan sonra en fazla iş cinayetinin yaşandığı 3. il Kocaeli olmuştur” dedi.

Kocaeli’de en fazla ölüm 17 kişinin hayatını kaybettiği Gebze’de meydana geldiğini belirten Güzel, “İzmit’te 12, Darıca’da 9, Derince’de 8, Kartepe’de 7, Gölcük ve Körfez’de 6, Başiskele, Çayırova, Dilovası ve Hereke’de 3, Kandıra ve Karamürsel’de 2 ölüm meydana gelmiştir. İlimizde ise en fazla ölüm 20 kişinin yaşamını yitirdiği inşaat iş kolunda meydana gelmiş, bunu 13 ölümle metal, 8’er ölümle taşımacılık ve genel işler-belediyecilik iş kolları 5 ölümle tekstil iş kolu izlemiştir. Ülke genelinde metal sektöründe gerçekleşen iş cinayeti oranı %6 iken ilimizde bu oran yüzde 16’dır” diye konuştu.

“ÜLKE ORTALAMASININ İKİ KATI İNTİHAR”
“2018 yılında Kocaeli’de iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle” diyen Güzel, “Trafik, Servis Kazası nedeniyle 17 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 23 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 11 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 14 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 1 işçi; Şiddet nedeniyle 1 işçi; İntihar nedeniyle 7 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 4 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 2 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 1 işçi yaşamını yitirdi. İlimizde ülke ortalamasının iki katı kadar işyerinde intihar vakası yaşanmış olması dikkat çekicidir. İntihar edenlerin ortak yönünün borçlu olmaları ve geçim sıkıntısı yaşamaları idi” ifadelerini kullandı.

“Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da işyerinde kalp krizi sonucu ölümde Kocaeli %17 ile %10 olan ülke ortalamasının üzerine çıktı” diyen Güzel, “İşyerinde kalp krizine bağlı ölümün diğer illerden fazla olması üzerinde durulması gerektiği gibi, yasal bir zorunluluk olan işyerlerinde acil durumlara müdahale edebilecek nitelik ve sayıda personel bulundurma yükümlülüğünün ne kadar yerine getirildiği de sorgulanmalıdır. Birçok insan yalnız ve gözetimsiz çalıştırma, ilkyardım ve önleme faaliyetlerindeki eksikliklerden dolayı hayatını kaybetmiştir” dedi.

Bakanlığın çocuk işçilikle mücadele yılı ilan ettiği 2018 yılında ülke genelinde 23’ü 15 yaş altında toplam en az 67 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini hatırlatan Güzel, “Her ne kadar ilimizde 18 yaş altında ölüm kaydetmemiş olsak da ölen emekçilerin 2’si 70 yaş, 6’sı 60 yaş ve 7’si 55 yaş üzerindeydi. Emekli olmaları gereken yaşta çalışmak zorundaydılar. Emeklilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, iş cinayetlerinin önlenmesi açısından da hayatidir” dedi.

‘ÖLÜMLERİ DURDURMAK İÇİN ÖRGÜTLÜ BİR EMEK HAREKETİ ŞART’
“2018 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 48’i (yüzde 2,49) sendikalı işçi, 1875’i ise (yüzde 97,51) sendikasızdı. Benzer şekilde ilimizde de ölenlerin 2 si yani %2,46’sı sendikalıydı ve ikisi de metal iş kolunda çalışıyordu” diyen Güzel, ülke genelinde iş cinayetlerinin en fazla meydana geldiği tarım ve inşaat iş kollarında da sendikal örgütlenmenin yok denecek düzeyde düşük olmasına dikkat çekti. Örgütlenmeyi aynı zamanda hayatta kalma mücadelesi olarak da görmek gerektiğini ifade eden Güzel, “Öte yandan işçi örgütlerinin de işyerlerinde sağlık ve güvenlik hakkını daha güçlü savunmaları gerektiği açıktır. Ölümleri durdurmak için bilinçli ve örgütlü bir emek hareketi şarttır” dedi.

“Hem ülke genelinde hem ilimizde iş cinayetlerinde ölenlerin %6’ı kadın %94’ü erkekti” diyen Güzel, “1’i ilimizde olmak üzere enaz 110 göçmen de iş cinayetlerinde hayatını yitirdi. Ülkelerindeki savaş, yoksulluk ve baskıdan kaçarak, ülkemize sığınan ve çoğunluğunu Suriyeli yoksulların oluştuğu insanlar, her türlü önlem ve insani haktan uzak, kötü çalışma koşullarında, güvencesiz ve düşük ücretler ile çalıştırılıyor. Meclisimizin ulaşabildikleri dışından da iş cinayetlerine kurban edilmiş mülteci/göçmen işçilerin olması da muhtemeldir” ifadelerini kullandı.

Her yıl meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden binlerce işçi, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu malul olan on binlerce emekçinin varlığını hatırlatan Güzel, “Her yıl adeta bir savaşın ağır sonuçlarını anlatır gibi işçi ölümlerini anlatıyoruz. Bu ölümlerin önlenmesi hem bir örgütlenme ve mücadele meselesidir, hem de devletin temel görevlerindendir” dedi.

image_pdf
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.