Tüm bunların yanı sıra, halen çok sayıda dosya soruşturma aşamasında. Birkaç dosya hakkında gizlilik kararı olduğu öğrenilirken, birçok dosyanın akıbeti hakkında ise herhangi bir bilgi elde edinilmedi.