‘Munzur Gözeleri’nin korunması için gerekli tedbirler alınsın’

0 148
image_pdf

Munzur Gözeleri’ndeki talan projesinin durdurulması talebiyle Ovacık merkezde açıklama yapan Munzur Özgür Aksın Meclisi, Munzur Gözeleri havzasının korunması için mevzuatta belirtilen tüm tedbirlerin alınması istendi.

Munzur Özgür Aksın Meclisi, Munzur Gözeleri’ndeki talan projesinin durdurulması talebiyle Ovacık ilçesinde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül okudu. Munzur Gözeleri’nin 17 Temmuz 2003 tarihinde Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edildiğini belirten Sarıgül, “Gerek Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve gerekse de 728 sayılı İlke Kararı uyarınca 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsüne sahip Munzur Gözeleri’nde bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği halde 02/06/2020 tarihinde ihalesi yapılan ‘Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi’ ile 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içinde ve korunma alanında çeşitli yapı üniteleri inşa edilmesi öngörülmektedir” diye kaydetti.

“Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi”nin Munzur Vadisi Millî Parkı’nın temel kaynak değeri Munzur Gözeleri ve çevresinde uygulanmak istendiğini vurgulayan Sarıgül, “Anılan Proje kapsamında; çadır kamp alanları, hayvan kesimhanesi, tuvalet, otopark, büfe, stand alanları, yürüyüş parkuru gibi yapılar planlanmaktadır” dedi.

Munzur Gözeleri’nin Munzur Nehri’nin kaynağı olduğuna dikkat çeken Sarıgül, Munzur Nehri’nde ‘Salmo munzuricus’ isimli endemik Alabalık türü bulunduğu kaydedildi.

Sarıgül konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Munzur Gözeleri’nin kaynak bulduğu Ziyaret Köyü ve devamında (Ovacık İlçesi Merkezi dahil) 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince kurulması lazım gelen Biyolojik Atıksı Arıtma Tesisi kurulmamıştır. Bu bakımdan Munzur Nehri’nin kaynağından itibaren insan etkileşiminin arttırılmasına dönük Proje yapılması da hukuka aykırıdır.

“Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi ihalesi yapılmadan evvel 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince ÇED süreci işletilmesi ve projenin çevresel etkilerinin analiz edilmesi gerekirken anılan süreç işletilmemiştir.

“Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarının korunmasına dair mevzuat hükümlerine aykırıdır. İhaleye konu projede planlanan yapılar için Mevzuatta belirtilen koruma mesafeleri nazara alınmamıştır.”

MUNZUR GÖZELERİ ALEVİLER İÇİN KUTSALDIR

Munzur Gözeleri’nin Aleviler açısından kutsal bir ziyaretgâh olduğunu ifade eden Sarıgül, “Bölgenin doğal dokusu binlerce yıl korunmuştur. Alevi–Kızılbaş inancı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözerlerinde hayata geçirilmeye çalışılan Peyzaj Projesi inancımıza, kültürümüze ve hafızamıza müdahale ile eş değerdir. Munzur Gözelerinde ki Peyzaj projesi ile doğal bir inanç merkezi özünden koparılarak mesire ve ticaret alanına çevrilmek istenmektedir. Dersimliler için kutsallığı olan inanç merkezlerine ve topraklarına büyük şirketlerin sokulması bu alanların ihaleye verilmesi yanlıştır ve kabul edilemez. Bilimsel raporların hiçe sayılarak, yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesidir. Gözeler, Ziyaret alanımızdır! İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez. Halkın, kanaat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, rızalığı alınmadan Munzur Gözelerine yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz” diye belirtti.

MUNZUR GÖZELERİNİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI

Gelinen aşamada Munzur Gözeleri havzasının korunması için mevzuatta belirtilen tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, “Bu kapsamda Gözelere 1. derece Doğal Sit Alanı’nı olduğunu belirtir tabela konulmalı, alandaki Alan Koruma Kılavuzu istihdam edilmeli, Munzur Gözeleri inançsal ritüeller icra etme dışında insan etkileşimine kapatılmalıdır. Tuvalet gibi yapıların bilimsel açıdan en uygun alana yapılması gerekmektedir. Sit alanı ve koruma alanının olduğu gibi kalması doğallığının bozulmadan yapılması. Ziyaret köyü yeşil yazı ada ve koyun göllerinin atıklarının taşınarak arıtma sisteminin oluşturularak alan dışına taşınması gerekmektedir. Oluşturulmuş binanın sit alanı içerisinde bulunan metruk yapının vb yapılarının kaldırılması gerekmektedir” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından kitle Munzur Gözeleri’ne gitti.

image_pdf
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.