İşçi Dayanışma Derneği Kuruldu “Üreten Biziz, Yönetende Biz Olacağız’

0 308
image_pdf
İşçi Dayanışma Derneği adıyla ‘’Üreten biziz, yönetende biz olacağız’’şiarıyla İstanbul’da Kasım 2018’de yeni bir dernek kuruldu.

Elli kurucu işçi bir araya gelerek kurulan İşçi Dayanışma Derneği, sanayide çalışan güvenceli, güvencesiz işçilerin üye olduğu bir dernek. Üye çalışmaları devam ediyor.

İşçi Dayanışma Derneğinin başkanlığını ise Ali Karabudak üstlendi. Dernek tarafından yayınlanan açıklamada, derneğin amacı, hedefleri ve çalışmaları ise şu şekilde dile getirildi.

Dayanışma derneği neden kuruldu?

Alın teriyle yaşayan, ‘ekmek parası’ için çalışan biz emekçilerin üzerindeki sömürü her geçen gün katmerleşerek artıyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği sermaye tarafından ‘maliyet unsuru’ olarak değerlendiriliyor. Hayatımız tıpkı Soma’da, Ermenek’te, Torunlar’da, 3.Havalimanı inşaatında olduğu gibi hiçe sayılıyor, işçi cinayetleri kader diye geçiştirilmek isteniyor.

Aldığımız ücretler zorunlu ihtiyaçlarımızı dahi gidermiyor, pek çoğumuz açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ediliyor.

Başta sağlık, eğitim, sosyal güvenlik olmak üzere tüm kamusal haklarımız piyasanın acımasız kurallarına terk ediliyor.

Patronların krizinin faturası bize çıkartılmak isteniyor; artan hayat pahalılığı, hak gaspları, işten çıkarmalar günlük hayatımızın bir parçası haline geliyor.

İşçi sınıfına dayatılan bu ağır sömürü şartlarına karşı işçi-işsiz, güvenceli-güvencesiz, mavi yakalı-beyaz yakalı, kadın-erkek demeden tüm emekçiler olarak bir araya geldik ve İşçi Dayanışma Derneği’ni kurduk.

Derneğin amaçları nelerdir?

Sınıfsız, sömürüsüz, eşit, özgür ve kardeşçe bir dünyanın kurulması için bulunduğumuz yerden katkı sağlamak.

Ülkemizin; demokratik, emeğin hakkını aldığı, hukukun egemen olduğu bir ülke haline gelmesi için çalışmak.

Üreten emekçilerin yöneten konuma gelmesi için mücadele vermek.

Örgütsüz ve sermaye karşısında güçsüz durumda olan işçi sınıfının örgütlenmesine katkı vermek.

Tüm işçilerin ekonomik, sosyal ve hukuksal anlamda kazanımlar elde etmesini sağlamak, işçi sınıfına karşı yapılan saldırılara karşı tüm emekçilerle birlikte mücadele etmek ve birleşik emek hareketinin kurulması için çaba harcamak.

İşçi sınıfı içerisinde oluşan ayrımlarla ve rekabetle mücadele etmek ve sınıf dayanışmasını çoğaltmak.

21.yy’da taşeron, kuralsız ve güvencesiz çalışmaya mahkûm edilmiş işçi sınıfının ‘taşeron cehenneminden’ kurtulması için mücadele etmek.

İşçi sınıfına yönelik yapılan sermaye propagandalarına teslim olmamak ve ‘aynı gemideyiz, biz bir aileyiz’ sözlerine karşı çıkmak.

‘Bilinçli işçi ve örgütlü sınıf’ şiarını yaygınlaştırmak için sınıf bilincini artırmak ve sınıf bilincini artırmak için eğitim faaliyetlerine ağırlık vermek.

Her işçinin sendikalı olması ve her sendikanın demokratik ilkelerle güçlenmiş gerçek bir işçi örgütü olması için faaliyetler içerisine girmek.

Güvencesiz, esnek ve ev içi çalışmaya mahkûm edilen kadınların sorunlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.

İşçi Dayanışma Derneği’nin ilkeleri nelerdir?

İşçi sınıfının çıkarları neyi gerektirirse onu savunuyoruz. Patronların çıkarları ile işçilerin çıkarlarının karşıt olduğunu biliyoruz.

Derneğimizin işleyişi demokratiktir. Yönetim yetkisi tüm üyelerindir. Tek kişiye daraltılmış yönetim yetkisini reddediyoruz.

Derneğimiz sendikalara karşı değildir. Sendikal örgütlenmeyi savunur ancak sendikaların yanlışlarını da eleştirir.

Denetim görevi tüm üyelerindir. Yönetim tüm üyelere ‘hesap vermekle’ yükümlüdür.

İşçiler içerisinde yaratılmaya çalışılan dil, din, ırk, mezhep gibi ayrımları kabul etmiyoruz. Çıkarlarımızın ortak farklılıklarımızın zenginlik olduğunun bilincindeyiz.

Göçmen işçilere yönelik artan ırkçılığın karşısında durur ve işçilerin birliği ilkesini sonuna kadar savunur.

Sermaye örgütlerinden ne ad altında olursa olsun maddi herhangi bir desteği kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü işçilerin çıkarlarını savunacaksan derneğimizin gelir kaynağı da işçiler ve üyelerimiz olmak zorundadır diye düşünüyoruz.

Derneğimizin gelirleri ve giderleri yılda en az bir defa tüm üyelerle paylaşılır.

Dernek seçimlerinde birden fazla liste yarışma içerisine girerse denetim kuruluna seçimi kaybeden listeden en çok oyu alan üye dâhil olur. Seçimde kaybedenlere yönetimi denetleme yetkisi verilir ve kazanan derneğin kendisi olur.

Hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğini savunur.

İşçi Dayanışma Derneği’ni birlikte örgütleyelim. Sorunlarımıza birlikte çözüm arayalım!

Bizim çabalarımız karşımızdaki devasa sorunları tek başına çözmeye yetmeyecek, bunun farkındayız. Ancak ne kadar omuz omuza verirsek, ne kadar birlikte mücadele edersek o kadar derdimize derman bulabileceğiz. O yüzden çağrımız hiçbir ayrım olmadan tüm işçi kardeşlerimizedir. Gelin, birlikte mücadele edelim. Gelin, birlikte örgütleyelim. Gelin, sorunlarımıza birlikte çözüm arayalım.

Dayanışmamızla alt edemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.

Üreten biziz, yöneten de biz olacağız.

Kaynak: NetHaberAjansı

image_pdf
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.