Kayıp yakınlarının Diyarbakır’daki eylemine de yasak

0 417
image_pdf
Diyarbakır Valiliği, kayıp yakınlarının Koşuyolu Parkı’nda gerçekleştirmek istediği oturma eylemini “kamu güvenliği” gerekçesiyle yasakladı. Yasak kararı ile birlikte parktaki tüm yurttaşlar, polisler tarafından dışarı çıkarıldı.
Diyarbakır’da kayıp yakınları ve İnsan Hakları Derneği (İHD) üyelerinin 499’nci haftasında bugün merkez Bağlar ilçesinde yer alan Koşuyolu Parkı’ndaki Yaşam Hakkı Anıtı önünde düzenlemek istedikleri oturma eylemi, Valilik tarafından yasaklandı. Valiliğin yasaklama kararında, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 11/a maddesine (Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır…) dikkat çekilerek, yine 25.07.2018 tarihli 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile değişen 11/c maddesinin (İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valilinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır) hükmüne atıfta bulunuldu.
Valilik açıklamasının devamında alınan yasak kararına dair şunlar kaydedildi:
“Bu hükümler doğrultusunda, Valilik Makamının 31.08.2018 tarih ve 2018/2534 sayılı OLUR’u ile 31.08.2018 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar il merkezimiz ve dış ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (coğrafi alan), İHD (İnsan Hakları Derneği) Diyarbakır Şubesi Organizesinde veya bu dernek ile irtibatı yada iltisakı bulunan şahıslar tarafından veya her türlü Siyasi Parti, Sendikalar ve STK’lar tarafından herhangi bir gün ve saatte açık alanlarda gerçekleştirilebilecek ‘Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın’ etkinliği ve aynı konunun devamı niteliğindeki diğer basın açıklaması, oturma eylemi, toplantı vb. her türlü eylem ve etkinliğin yasaklanması, tarafına yapılan tebligata müteakip; söz konusu etkinliğe gelme planı yapan şahıs/şahıslar ile görüşülerek bahse konu etkinliğin ve aynı konunun devamı niteliğindeki diğer basın açıklaması, oturma eylemi, toplantı vb. her türlü eylem ve etkinliğin Valilik Makamınca yasaklandığı ve yapılmasına müsaade edilmeyeceğinin bildirilmesi ve bilinmesi hususu ile birlikte düzenlenmek istenen etkinliğin iptal edilmesini, etkinliğin yapıldığı taktirde ilgili/ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı…”
KOŞUYOLU PARKI BOŞALTILDI
Valiliğin yasak kararı ile birlikte kayıp yakınlarının eyleminin yapılacağı Koşuyolu Parkı’nın çevresi polisler ve zırhlı araçlarla ablukaya aldı. Parkta bulunan tüm yurttaşlar, polisler tarafından “parkı boşaltın” denilerek dışarı çıkarıldı. Parkın çevresi ve eylemin yapılacağı Yaşam Hakkı Anıtı şuan polis ablukası altında.
image_pdf
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.