‘Yılın ilk 10 ayında 453 kadın katledildi’

0 14
image_pdf

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 2020 yılının Ocak ve Ekim aylarını kapsayan 10 ayı içeren kadın katliamları raporu hazırladı.

Rapora ilişkin verilen bilgilerde, kadın katliamları ve kadına yönelik şiddetin sistematik bir hal aldığına işaret edilerek, “Ortaya çıkan rakam ürkütücü. Medyaya yansıyan verilere göre yılın 10 aylık zaman diliminde en az 256 kadın, cinayet sonucu yaşamını yitirirken, en az 197 kadının ölümü şüpheli ölüm olarak kabul edilmiştir. Şüpheli olarak kayda geçen ölümlerle beraber 2020 yılının ilk 10 ayında toplam 453 kadın yaşamını yitirmiştir” vurgusu yapıldı.
Verilere göre açıkça kadın katliamı olarak kayıtlara geçen ölümlerin en çok görüldüğü ilk üç kentin İstanbul (37 kadın), İzmir (19 kadın) ve Antalya(13 kadın) olduğunun yer aldığı raporda, hiçbir kadın katliamının basına yansımadığı iller ise Artvin, Bayburt, Hakkâri, Karaman, Malatya, Siirt, Tokat, Dersim (Tunceli) olarak belirtildi. Şüpheli kadın ölümlerinde ilk sırayı yine İstanbul (19 Kadın) alırken, devamında Antalya (18 kadın), Diyarbakır, Aydın (11 kadın) ve Mardin (10 kadın) yer alıyor. Yine kent nüfusları dikkate alındığında Manisa (10 kadın) ve Diyarbakır’da (10 kadın) kayda geçen kadın katliamlarının ciddi oranda olduğuna işaret edildi.
Kadınlar yüzde 37,9’u evli olduğu erkek tarafından katledildi
Raporun devamında şu bilgilere yer verildi: “Medyaya yansıyan bilgilere göre 2020 yılının ilk 10 ayında kadınların yüzde 37,9’u evli olduğu erkek ya da eskiden evli olduğu erkekler tarafından, yüzde 18,4’ü tanıdık/akraba, yüzde 16’sı birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür. Yani kadınlar 2020 yılında da en yakınları olan erkeklerin eliyle katledilmiştir. Medya taramasından edinilen veriye göre kadınların yüzde 57,8’i ateşli silahla, yüzde 27,3’ü kesici aletle, yüzde 6,6’sı boğularak, yüzde 3,5’i darp edilerek öldürülmüştür. Öldürülen kadınların yüzde 3,5’inin ise nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir. Ayrıca yıl yıl kadın cinayetlerinin nasıl gerçekleştiğine dair veriler incelendiğinde; Kadın cinayetleri/katliamlarının artışı ile bireysel silahlanmanın artışı arasında doğrudan bir ilişki olduğu düşünülebilir. Yine 10 aylık medya incelemesi sonucu edinilen bilgiye göre kadınların yüzde 54,3’ü ev içerisinde, yüzde 33,6’sı Sokak, İş yeri, Kuaför, Park vb. Kamusal alanlarda öldürülmüştür. Kadınların yüzde 12,1’inin nerede öldürüldükleri tespit edilmemiştir. Veri bize kadınlar için kendilerine ait yaşam mekânlarının güvenilir olmaktan çıktığını söylemektedir.”
Rapora göre;
“* Medyaya yansıyan verilere göre 2020 yılının 10 aylık zaman diliminde en az 256 kadın, cinayet sonucu yaşamını yitirirken, en az 197 kadının ölümü şüpheli ölüm olarak kabul edilmiştir. Şüpheli olarak kayda geçen ölümlerle beraber 2020 yılının ilk 10 ayında toplam 453 kadın yaşamını yitirmiştir.
* 2020 yılında Ocak ve Ekim ayları arasında en az 256 Kadın öldürüldü. Kadınların yüzde 37,9’u evli olduğu erkek ya da eskiden evli olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Öldürülen diğer kadınların yüzde 18,4’ü tanıdık/akraba, yüzde 16’sı birlikte olduğu erkek, yüzde 5,9’u oğul, yüzde 4,3’ü baba, yüzde 2,3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, yüzde 1,2’si kardeş, yüzde 1,2’si damat, yüzde 1,2’si tanımadığı biri, yüzde 0,4’ü reddettiği erkek, yüzde 0,4’ü eve gelen işçi tarafından öldürülmüştür. Kadınları öldürenlerin yüzde 10,9’u tespit edilememiştir.
* 2020 yılında Ocak ve Ekim ayları arasında öldürülen en az 256 kadının nasıl öldürüldüğü incelendiğinde: yüzde 57,8’i ateşli silahla, yüzde 27,3’ü kesici aletle, yüzde 6,6’sı boğularak, yüzde 3,5’i darp edilerek, yüzde 0,8’i yakılarak, yüzde 0,4’ü yüksekten atılarak öldürülmüştür. Öldürülen kadınların yüzde 3,5’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir
* 2020 yılında Ocak ve Ekim ayları arasında öldürülen en az 256 kadının nerede öldürüldüğü incelendiğinde: yüzde 54,3’ü ev içerisinde, yüzde 33,6’sı sokak, iş yeri, kuaför, park vb. kamusal alanlarda öldürülmüştür. Kadınların yüzde 12,1’inin nerede öldürüldükleri tespit edilmemiştir.”
Raporda aylık verilere şu şekilde belirtildi:
“* Ocak ayında öldürülen en az 27 kadının 3’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 7’si birlikte oldukları erkek, 7’si evli olduğu erkek/eskiden evli olduğu erkek, 5’i oğlu, 3’ü babası, 1’i tanıdık/akraba ve 1’i de eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür. Kadınların 15’i ateşli silahlarla, 8’i kesici aletle, 1’i boğularak, 2’si darp edilerek, 1’i de yakılarak öldürüldü. Kadınların 18’i evinde, 8’i ise kamusal alanda öldürülmüştür. 1 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir. Ocak ayında şüpheli en az en az 14 kadın ölümü gerçekleşmiştir.
* Şubat ayında öldürülen en az 22 kadının 1’inin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 8’i evli olduğu erkek/eskiden evli olduğu erkek, 5’i bir tanıdık/akraba, 3’ü birlikte oldukları erkek, 3’ü oğlu, 1’i Babası, 1’i de eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür. Kadınların 10’u ateşli silahlarla, 9’u kesici aletle, 2’si darp edilerek, 1’i boğularak öldürüldü. Kadınların 13’ü evinde, 6’sı ise kamusal alanda öldürülmüştür. 3 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir. Şubat ayında şüpheli en az 20 kadın ölümü gerçekleşmiştir.
* Mart ayında öldürülen en az 29 kadının 4’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilememiştir. 11’i evli olduğu erkek/eskiden evli olduğu erkek, 5’i birlikte oldukları erkek, 4’ü tanıdık/akraba, 2’si oğlu, 1’i babası, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i de kardeşi tarafından öldürülmüştür. Kadınların 18’i evinde, 9’u ise kamusal alanda öldürülmüştür. 2 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir. Kadınların 15’i ateşli silahlarla, 9’u kesici aletle, 2’si boğularak, 1’i darp edilerek öldürüldü. 2 kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir. Mart ayında şüpheli en az 14 Kadın ölümü gerçekleşmiştir.
* Nisan ayında öldürülen en az 20 kadının 4’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilememiştir. 2’si evli olduğu erkek/eskiden evli olduğu erkek, 3’ü birlikte olduğu erkek, 7’si tanıdık/akraba, 2’si oğlu, 1’i babası ve 1’i de tanımadığı biri tarafından öldürülmüştür.  Kadınların 16’sı evinde, 4’ü ise kamusal alanda öldürülmüştür. Kadınların 10’u ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 3’ü boğularak, 2’si ise darp edilerek öldürüldü. Nisan ayında şüpheli en az 20 kadın ölümü gerçekleşmiştir.
* Mayıs ayında öldürülen en az 21 kadının 2’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilememiştir. 8’i evli olduğu erkek/eskiden evli olduğu, 2’si birlikte olduğu erkek, 6’sı tanıdık/akraba, 1’i oğlu ve 2’si de tanımadığı biri tarafından öldürülmüştür. Kadınların 10’u evinde, 9’u ise kamusal alanda öldürülmüştür. 2 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir. Kadınların 11’i ateşli silahlarla ve 7’si kesici aletle öldürüldü. 3 kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir.  Mayıs ayında şüpheli en az 23 kadın ölümü gerçekleşmiştir.
* Haziran ayında öldürülen en az 27 kadının 3’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilememiştir. 11’i evli oldukları erkek/eskiden evli olduğu erkek, 2’si birlikte olduğu erkek, 6′ tanıdık/akraba, 3’ü baba, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek ve 1’i de kardeşi tarafından öldürülmüştür. Kadınların 14’ü evinde, 9’u ise kamusal alanda öldürülmüştür. 4 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir. Kadınların 15’i ateşli silahlarla, 8’i kesici aletle ve 3’ü de boğularak öldürüldü. 1 kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir. Haziran ayında şüpheli en az 30 kadın ölümü gerçekleşmiştir.
* Temmuz ayında öldürülen en az 36 kadının 3’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilememiştir. 15’i evli olduğu erkek/eskiden evli olduğu erkek, 7’si tanıdık/akraba 5’i birlikte olduğu erkek, 2’si babası, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek ve 2’si de oğlu tarafından öldürülmüştür. Kadınların 18’i evinde, 14’ü ise kamusal alanda öldürülmüştür. 4 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir. Kadınların 24’ü ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 3’ü de boğularak, 1’i darp edilerek ve 1’i de yüksek atılarak öldürüldü. 2 kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir. Temmuz ayında şüpheli en az 17 kadın ölümü gerçekleşmiştir.
* Ağustos ayında öldürülen en az 31 kadının 15’i evli olduğu erkek/eskiden evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 8’i tanıdık/akraba tarafından öldürülmüştür. 3 kadını öldürenin yakınlık derecesi tespit edilemedi. Kadınların 11’i evinde, 13’ü ise kamusal alanda öldürdü. 7 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir. Kadınların 19’u ateşli silahlarla, 8’i kesici aletle, 1’i darp edilerek, 1’i boğularak, 1’i yakılarak öldürüldü. 1 kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi. Ağustos ayında şüpheli en az 25 kadın ölümü gerçekleşmiştir.
* Eylül ayında öldürülen en az 20 kadının 9’u evli olduğu erkek/eskiden evli olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 1’i damadı, 3’ü tanıdık/ akraba tarafından öldürülmüştür. 3 kadını öldürenin yakınlık durumu tespit edilememiştir. Kadınları 8’i ev içinde, 8’i ise kamusal alanda öldürülmüştür. 4 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir. Kadınların 13’ü ateşli silahlarla, 6’sı kesici aletle, 1’i de boğularak öldürüldü. Eylül ayında şüpheli en az 20 kadın ölümü gerçekleşmiştir.
* Ekim ayında öldürülen en az 23 kadının: 11 kadını evli olduğu erkek / eskiden evli olduğu erkek, 5 kadını birlikte olduğu erkek, 2 kadını damadı, 1 kadını kardeşi, 1 kadını reddettiği bir erkek, 1 kadını da evine gelen tamirci öldürdü. 2 kadını öldürenin yakınlık durumu tespit edilememiştir. Kadınların 13’ü ev içinde, 6’sı ise kamusal alanda öldürüldü. 4 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir. Kadınların 16’sı ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 2’si boğularak öldürüldü. Ekim ayında şüpheli en az 14 kadın ölümü gerçekleşmiştir.”
image_pdf
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.